Bålstapartiet fyller 28 år 2022 Vi har "svart bälte" på lokalpolitik

Vårt uppdrag är enkelt...

Här hittar du en del av våra valförslag inför kommande period 

-Håbo
-Bara Håbo
-Inget annat än  Håbo

15-minuterstrafik och en till station

Inga höghus
Sans och balans

Kommunala Väktare

Balstapartiet Station
Balstapartiet Inga höghus
Kommunala

-15-minuterstrafik på pendeltåget

-En till ny pendeltågsstation vid Bålstas Logistik, "Bålsta Västra"
Detta tillsammans med en större pendlarparkering

-Inga höghus efter Stockholmsvägen

-Bygg med
Sans och Balans

-Behåll Bålsta som det lilla samhället

-Kommunala väktare tills dess det finns tillräckligt med poliser

-Detta för allas trygghet och säkerhet